Kratak vodič kroz sadržaj testova A kategorije


Posao

a kategorija


Dozvola za A kategoriju podrazumeva upravljanje motociklima kao i onim teškim triciklima čija snaga prelazi 3kw. Kao i kod svake druge obuke, osnovni korak je teorijska nastava odnosno polaganje testova za A kategoriju. Samo polaganje, vrši se u prostorijama auto škole, na računarima koji imaju stalnu konekciju sa MUP-om. Informacioni sistem, mora biti povezan tako da kandidati na kraju svog testa znaju tačne odgovore a samim tim i prolaznost. Kroz testove za A kategoriju prolazi se kroz tri krljučne teme a to su: pravila saobraćaja, saobraćajna signalizacija i osnove bezbednosti sa saobraćajnim pojmovima.


Osnovna pravila saobraćaja

Učesnik u saobraćaju je dužan da poštuje pravila saobraćaja kako ne bi ugrožavao druge učesnike saobraćaja. Sva osnovna pravila, definisana su Zakonom o saobraćaju. Upravo navedeni zakon predstavlja najvažniju ulogu za sastavljanje testova A kategorije. Pravila saobraćaja definišu moguće situacije sa kojima se učesnici u saobraćaju susreću. One se odnose na pravila prvenstva prolaza ili na regulisanje saobraćaja na raskrsnicama. Bezbednost saobraćaja se ne može zamisliti bez adekvatno savladanih pravila saobraćaja. Učesnik u saobraćaju je dužan da poštuje naredbe ovlašćenog lica.


Saobraćajna signalizacija

Saobraćajnom signalizacijom kroz testove A kategorije definisani su uslovi puta na koje vozač mora da obrati pažnju. Takodje su definisana ograničenja i eventualne opasnosti na samom putu.  Da bi  vozač bezbedno i uspešno stigao do željenog odredišta, mora da postupa na osnovu postavljene saobraćajne signalizacije. Učesnici u saobraćaju, moraju dobro poznavati znakove, oznake pokraj puta, naredbe semafora, prate svetlosne oznake na putu, branike ali i sve  privremene saobraćajne signalizacije.


Osnove bezbednosti saobraćaja sa objašnjenim pojmovima

Na testovima za A kategoriju poslednju stavku sa najviše definicija čine osnovni pojmovi u saobraćaju kao i osnovne bezbednosti. Potrebno je obratiti pažnju na onog ko reguliše saobraćaj i koje su dužnosti samih učesnika u saobraćaju. Kao i kod prethodnih stavki i ovde su Zakonom definisani određeni izrazi sadržani u testovima A kategorije. Takođe su definisani izrazi koji se upotrebljavaju u bezbednosti saobraćaja. Ko su učesnici u saobraćaju, šta je definisano saobraćajem, šta predstavlja put, koja vozila postoje, koje prepreke postoje, kako je definisan vozač, adekvatna brzina, obilaženje, propuštanje, samo su neka od elemenata koje čine objašnjene pojmove. U posebnom odeljku pojmova definisan je pojam puta, njegovih glavnih kategorija i podkategorija.


Zaštita životne sredine kroz testove A kategorije

Tokom praktrične obuke, vozači stiču brojna teorijska znanja o zaštiti životne sredine. Naročita pažnja poklanja se zaštiti od prekomernih doza buke. Time je definisano da vozači naročito u naseljenim mestima ne smeju praviti veliku buku. Postoje znakovi koji vozače usmeravaju da su u blizini određenih puteva porodilišta, škole ili ustanove kulture. Određenom saobraćajnom signalizacijom vozila moraju biti isključena. Najčešći je slučaj da u velikim gradovima u kojima su česte gužve, semafori regulišu isljučenost samih vozila. U ovom slučaju vozači su dužni da ugase vozila, jer time doprinose smanjenju emisije štetnih gasova.  

Značaj položenog teorijskog ispita

Značaj savladanih testova A kategorije, ogleda se u bezbednom kretanju vozila i samostalnom upravljanju. Postoji velika potreba društva za posedovanjem vozačke dozvole jer olakšava adekvatno zapošljavanje, ispunjavajući zateve za traženi posao.
Srodni tekstovi:


Zdrave oči za jasniji pogled na svet

Oči nisu samo ogledalo duše, već i jedan od najvažnijih alata, preko kojih dolazimo do saznan...

Detaljnije

Cilindri za vrata – idealan način zaštite svakog doma

Ukoliko smatrate da još uvek ne posedujete dovoljno efikasan sistem zaštite vaš...

Detaljnije

Zašto je sušeni ugalj dobar?

Pronalaženje adekvatnog grejnog rešenja je jesenja briga za sve, kada je vreme da se pripremi...

Detaljnije

Pročitaj u čemu je tajna funko pop figurica

Po svojoj estetici, dizajnu i obliku, materijalu od kojeg se prave, funko pop proizvodi prepoznatlji...

Detaljnije
Copyright © 2018 Tikets. All rights reserved.
Izrada sajta by GW, SEO by WBS