Obezbedite biljkama prirodne oplemenjivače sa dovoljno mikroorganizama


Uređenje doma Globus Uređenje doma

Ukoliko se bavite poljoprivredom neophodno je slediti adekvatno održavanje biljaka u svakom periodu razvoja. Pored stalnog zalivanja, zakidanja mladih zaperaka i okopavanja, neophodno je obezbediti dovoljan sadržaj hranljivih materija koje uključuju korisne mikroorganizme. U pomenutom slučaju, mikroorganizmi se ponašaju kao korisni razlagači neorganskih komponenti, pretvarajući ih u koristne organske hranljive materije. Kompletna biljka sa nadzemnim i podzemnim delom mora izgledati podjednako zdravo, kako bi prinosi posejanih kultura dali maksimum svoje produktivnosti. Zemljište za uzgoj svih poljoprivrednih kultura mora imati dobru unutrašnju strukturu odnosno stabilne hemijske i fizičke elemente. Često se upotrebljavaju određeni oplemenjivači sa sadržajem prirodnih elemenata. Najbogatiji sadržaj ima glistenjak kao efektan prerađen otpad biljnog porekla.

Upotreba glistenjaka za uravnotežen odnos mikroorganizama

Kako bi prinosi biljnih kultura bili optimalni, neophodan je uravnotežen odnos, odnosno sadržaj zemljišnih mikroorganizama. Glistenjak spada među korisne biljne oplemenjivače zemljišta, koji svojim odnosnom mikroorganizama direktno utiče na strukturu zemljišta. Poželjno je znati da osnovni sadržaj glistenjaka upravo čine takozvane kalifornijske gliste, koje postepenim procesom razgradnje stvaraju mrvičastu strukturu zemljišta bez neprijatnih mirisa po okolinu.

Ako se odlučite za glistenjak cena zavisi od tipa zemljišne podloge odnosno đubiriva, u kojem je omogućeno dalje razmnožavanje kalifornijskih glista. Cena glistenjaka je povoljna ukoliko sagledamo pozitivne osobine veoma važne organske komponente odnosno humusa. Količine opisanog humusa se pakuju u duboke litarske kese zapremine do 50 litara.

Glistenjak se smatra katalizatorom za pravilan razvoj biljaka, što u opisanom slučaju znači formiranje zdravog ploda. Dalje se vrši adekvatna aeracija koja je u direktnoj vezi sa dobrom poroznošću zemljišta nakon upotrebe glistenjaka.

Pozitivni efekti dugotrajne primene glistenjaka

Za normalan rast i razvoj biljaka mora postojati uravnotežen odnos hranljivih materija, čijom pravilnom raspodelom biljka rađa zdrave plodove. Efektivna upotreba glistenjaka utiče na dobru poroznost zemljišta što kao pozitivnu posledicu ima dobro ukorenjavanje biljaka. Mladi izdanci biljaka zahtevaju više vlage za normalan razvoj, što im glistenjak upravo omogućava.

Prirodno tamna boja glistenjaka kao najkorisnije humusne materije, efektivno utiče na zagrevanje zemljišta sprečavajući time dragoceni gubitak toplote. Ukoliko se podzemni delovi biljaka pravilno razvijaju, plodovi su sočniji, jedri i potpuno zreli u ponom rastu.

Korisni mikroorganizmi koji se u navedenom slučaju ponašaju kao razlagači, efektivno mogu sprečiti brojne bolesti korenovog sistema. Navedenim procesom koren je dodatno zaštićen i time prirodno ojačan. Značajna je razgradnja korisnih materija sa posebnim osvrtom na celulozu. Mikroorganizmi sa gljivicama utiču na razgradnju materija odnosno oslobađanje korisnog azota i fosfora, neophodnih za pravilan rast i razvoj.

Za plodnost zemljišta sve komponente moraju biti povezane

Unutrašnja struktura zemljišta je ispunjena komponentama koje radi efektivne plodnosti moraju delovati u međusobnoj interakciji. Dinamična sredina zemljišta sa ukupnom organskom materijom ima veliku odgovornost u plodnosti. Uloga organske materije ima dejstvo na sve fizičke, hemijske i biološke komponente, kreirajući dalje brojne funkcije za pravilan rast i razvoj.
Organska materija u navedenom slučaju humus, pozitivno deluje na hranljive materije odnosno ukupan sadržaj i iskorišćenje. Dalje se vrši pozitivan uticaj na razvoj mikroorganizama odnosno mikrofloru koja predstavlja biogeni faktor.

Pozitivan sadržaj organska materija ima na fizičku i hemijsku strukturu zemljišta, sa direktnim uticajem na sadržaj vlage, aeraciju i poroznost. Zemljišta koja u sebi sadrže optimalne količine organske materije imaju rastresitu strukturu odnosno nisu zbijena. Organska materija odnosno humus se veoma efektivno razlaže, omogućavajući biljkama vezivanje korisnih materija.

Organska materija utiče na aeraciju a samim tim i disanje zemljišta putem pora, time je rastresitost veća. Zahvaljujući opisanoj strukturi, zemljišta su više mineralizovana što omogućava bolju cirkulaciju kiseonika kroz slobodne pore.

Kako bi se sačuvala dobra struktura zemljišta, moraju se poštovati sistemi obrade zemljišta koji podrazumevaju pravilnu setvu, oranje, održavanje i đubrenje. Intenzivna upotreba zemljišta sa akcentom na obradu, direktno stvara nepovoljne uslove sredine čineći sadržaj humusa manje dostupnim a prinose manjim.


Srodni tekstovi:


Pročitaj u čemu je tajna funko pop figurica

Po svojoj estetici, dizajnu i obliku, materijalu od kojeg se prave, funko pop proizvodi prepoznatlji...

Detaljnije

5 razloga zašto da vam prevod sa engleskog na srpski uradi agencija za prevođenje

Potreban vam je prevod sa engleskog na srpski i imate dilemu da li da to uradite vi, ili da platite ...

Detaljnije

ŽENSKA TORBA ZA PLAŽU: BEZ OVIH PET STVARI NE KREĆITE NA KUPANJE

Veština pakovanja inače, ali i kada su ženske torbe u pitanju može biti pravi izazov za neke ...

Detaljnije

Najbolji načini da kupite efikasna kolica za bebe

Želite da imate na jednom mestu kompletnu opremu za prevoz vaše bebe. Kupili ste kolica za be...

Detaljnije
Copyright © 2018 Tikets. All rights reserved.
Izrada sajta by GW, SEO by WBS